Strateji - MEVZU MARKA

Rekabet Stratejinizi Belirlediniz mi?

Rakiplerinize yönelik temel prensiplerinizi gözden geçiriniz.

Strateji / Yönetim

Strateji Nedir

Geleceğin getirdiği gerçeklere yönelik izlenecek yol yahut güzergâhın temelidir. Bir tasarım olarak strateji, kapsam itibariyle "uzun vadeli" bir ekseni adresler. Diğer bir deyişle, bugünden bağımsızdır.
Marka Stratejisi / Pazarlama

Marka Stratejisi Nedir

Stratejinin marka perspektifinde yorumlanmasıdır. Diğer bir deyişle, markanın uzun vadede hedeflediği pazarda konumlandırılmak üzere kimlik, hikaye ve diğer argümanlarını tanımlı kitlesine sunma tasarımıdır.
Yönetim Stratejisi / Yönetim

Yönetim Stratejisi Nedir

Tepe yöneticilerinin kurum, kuruluş yahut işletmelerde kaynak, organizasyon ve çevre aktörlerini etkin ve verimli yönetme konusunda izlediği stratejidir. Bu konudaki yaklaşımlar bilhassa Sanskritçe yazından hareketle takip edilir.
Rekabet Stratejisi / Yönetim

Rekabet Stratejisi Nedir

Girişimcinin yer aldığı sektör ve pazarı rekabet ekseninde analiz etmesi, çözümlemesi ve elde ettiği çıktılar doğrultusunda tanımladığı yeni risklere yönelik geliştirdiği stratejidir. Söz konusu rekabetin şiddeti, belli başlı analizlerin yeniden yapılmasını önceler.

Mevzu neyi gerektirir

MEVZUMARKA fark yaratan yönetim, marka ve rekabet stratejileri geliştirir ve uygular.

Planlarız
1. Adım / Stratejik Planlama
Planlarız
Kaynak, yapı ve organizasyonunuzu inceleriz. Çıktılar doğrultusunda temel yetkinliklerinize yönelik stratejinizi planlarız.
Tasarlarız
2. Adım / Strateji Tasarımı
Tasarlarız
Planlanan stratejinizin mimarisine uygun marka-medya tanım ve yayınları adına dijital donatılarınızı tasarlarız.
Uygularız
3. Adım / Stratejinin Uygulanması
Uygularız
Strateji tasarımınızı gelecek perspektifinde başarılı kılınması; sıralı ve uyum içinde işlerlik kazanması adına zamanında uygularız.