Marka - MEVZU MARKA

Markanızın Hikâyesi Var mı?

Siz kartvizitinizi verseniz de müşterileriniz hikâyenizi hatırlar.

Marka / Pazarlama

Marka Nedir

Ürün veya hizmet temelinde ortaya koyduğunuz değerin müşteri, rakip ve pazar ekseninde belirgin kılınmasıdır. Belirginlik ses, söz veya renk yoluyla konumlandırılabilir.
Markalaşma / Pazarlama

Markalaşma Nedir

Müşteri, rakip ve pazarı oluşturan zihinlerde markanızın konumlandırılması sürecidir. Söz konusu süreç kimlik, sembol ve basılı/dijital argümanlara dönük yürütülür.
Hikâye / Zihin Haritalama

Hikâye Nedir

Olayların sahne ve bağlantı noktaları aracılığıyla bir örgü/örüntü biçiminde kavranmasına yönelik modellemesidir. Hikâyedeki öz, aktör ve unsurlar, bir etkinin yaratımına dönük özen ve bilinç dahilinde konumlandırılır.
Marka Hikâyesi / Pazarlama

Marka Hikâyesi Nedir

Markanızın zihinlerde kalıcı ve kolay hatırlanır kılınmasına yönelik yaratılmış hikâyesidir. Marka hikâyesinin tasarımında müşteri, rakip ve pazarın değerler dizisinden yararlanılır. Bu konuda değer pazarlaması kılavuz kabul edilir.

Mevzu neyi gerektirir

MEVZUMARKA markanızı zihinlere kazır; kalplere dokunan hikâyeler yaratır.

Tanımlarız
1. Adım / Marka Tanımı
Tanımlarız
Ortaya koyduğunuz değeri, temel yetkinliğinizi ve saygın sınırlarınızı; kısacası markanızı tanımlarız.
Tasarlarız
2. Adım / Değer Tasarımı
Tasarlarız
Markanızın hedefinde yer alan zihinlerin değerler dizisine yönelik öz, aktör ve unsurlar tasarlarız.
Yaratırız
3. Adım / Hikâye Yaratımı
Yaratırız
Tanımlanan markanızın tasarlanan değerlerini içeren, zihni ve kalbi birleştiren marka hikâyenizi baştan yaratırız.